Een nieuwe behandeling tegen kanker: HollandPTC in Delft
door prof. dr. Marco van Vulpen, Medisch Directeur HollandPTC
Concours 2018
Massa versus Individu
15/02
tot
18/03
e
Expositie
Concours 2018
Massa versus Individu
28/02
20:00
l
Lezing
Victor Schaap over het regeerakkoord
Betekenis voor gemeente en corporatie
02/03
20:00
m
Muziek
BackToBasis #62
06/03
20:00
C
Cursus
Filosofie en religie
Wat nu?