Aan de slag met ‘de knoppen’ van de Delftse omgevingsvisie

Debat 27 september 2017 stadslab door TOP Delft

Hoe willen we dat onze stad er in de toekomst uitziet? En wat is daarvoor nodig? Dat is de vraag die de gemeente de komende tijd graag samen met haar inwoners, ondernemers en partners wil beantwoorden. Zo komt er een omgevingsvisie die voor en door de stad is opgesteld.

De omgevingsvisie is een nieuw instrument onder de Omgevingswet. Het is de langetermijnvisie van de gemeente over de fysieke leefomgeving. De visie gaat op hoofdlijnen over alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, gezond­heid, veiligheid en cultureel erfgoed.

De omgevingsvisie is de opvolger van de ruimtelijke structuurvisie en vervangt verder alle strategische beleidsinstrumenten die over de fysieke leefomgeving gaan, zoals het milieubeleidsplan, het strategische gedeelte van het waterplan, het verkeers-en vervoerplan en delen van het natuurbeleidsplan.

Hoe gaan we daar in Delft mee om? Als eerste maakt de gemeente ‘een foto van Delft’ op basis van bestaande visies en kaders. Daarna gaat de gemeente conform de eigen participatieregels (Delfts Doen) in gesprek met de stad. Hiervoor werkt de gemeente aan een zogenaamd mengpaneel met ‘knoppen’: de thema’s waarmee de gemeente wil sturen om de visie te realiseren. Denk aan waarden als natuur, gezondheid, sociale cohesie, veiligheid en duurzaamheid. Bij TOPdelft gaan we aan de slag met die knoppen: op welke gebieden zijn er afwegingen te maken en hoe werken die in op de leefomgeving?