Benedictio lV

Expositie 04 september 2020 tot 31 oktober 2020 expo door Natasha Knoppel Art Galleries

Mighty echo of the Amazon rainforest – revelations of the Guianas.

“Benedictio IV: machtige echo van de Amazone-regenwouden van Guyana”, zoals de titel al aangeeft, richt zich op het Amazone-regenwoud van Guyana. Deze multimediale kunsttentoonstelling toont kenmerkende kunst  van top- en veelbelovende lokale en diasporakunstenaars afkomstig uit de Guyanese regio (Suriname, Frans Guyana en Guyana).
Binnen de tentoonstellingscontext presenteren de deelnemende kunstenaars hun individuele artistieke perspectieven en visies op het thema van het Amazone-regenwoud. Tijdens de twee maanden durende tentoonstelling worden er verschillende lezingen over het thema gegeven door experts in het Prinsenkwartier.

Via de kunstwerken, begeleidende teksten en deskundige lezingen  wordt de bezoeker geïnformeerd over het belang en de noodzaak van behoud en bescherming van het Amazone-regenwoud, zijn biodiversiteit en inheemse volkeren.

Kunstenaars:
Jose Legrand | Fabrice Loval | Roseman Robinot | Thierry Tian- Sio -Po
Stanley Greaves | Jules Chin A Foeng | Leo Wong Loi Sing | Isan Corinde | Armand Baag | Ray Daal |Kenneth Beeker | George Simon | Bernadette Persaud | Desmond Alli | Merlene Ellis | Nora Papp |Herman van Bergen | Ed Hart | Ron Flu

10% van de opbrengst van de Benedictio IV gaat naar de OIS ( Organisatie van Inheemsen in Suriname)

Entree:
volwassen €15,-
kinderen 5 tot 12 jaar €9,-
kinderen tot 5 jaar €0,-

hier kun je je ticket kopen

Natasha Knoppel Art Galleries organiseert de Benedictio-tentoonstellingen.

Het Benedictio-formaat bevat multimediale kunsttentoonstellingen die thematisch zijn gecentreerd. Er zijn twee hoofdthema’s waar de tentoonstellingen van Benedictio zich op richten: 1. Cultureel Erfgoed en 2. Milieu & Duurzaamheid. De Benedictio-tentoonstellingen zijn bewustmakingscampagnes die de bezoekers via kunst, teksten, lezingen en een projectboek informeren over het centrale thema en hopelijk inspireren om dieper na te denken over het gepresenteerde thema en te motiveren om bij te dragen aan het goede doel dat aan het thema is verbonden door de aankoop van kunst of gewoon door toegangskaarten voor de tentoonstelling te kopen. Standaard wordt 10 procent van de verkopen van Benedictio geschonken aan een goed doel dat verband houdt met het thema.

Tijdens de tentoonstellingen worden verdiepingslezingen gegeven door experts om het publiek verder te informeren over het thema en de omliggende zaken. Op de tentoonstellingen van Benedictio verschijnt een bijbehorend projectboek met educatieve waarde over de tentoonstelling zelf en met verdere informatie over het thema dat door experts is geschreven. Educatie staat immers aan de basis van bewustwording.