Community School De Horizon in de Buitenhof

Debat 25 januari 2017 20:00 Podium door TOP Delft i.s.m. Bèta Balie

De Buitenhof verdient meer aandacht van de stad. Begin 2017 wordt Basisschool De Horizon in de Buitenhof een Community School. Dat is een school waarin naast goed onderwijs ook opvang, zorg en welzijnsactiviteiten beschikbaar zijn voor kinderen en hun opvoeders. Door maatschappelijke initiatieven en activiteiten de school binnen te halen, vergroot de school de kansen voor alle kinderen en hun ouders. Nora Bolderheij, schooldirecteur, en Kees Huisman, projectcoördinator, zullen de plannen presenteren. Wat houdt het in? Hoe is het ingebed? Waar liggen nog vragen? Daarover volgt een gesprek met de zaal.

In de Buitenhof spelen verschillende vraagstukken tegelijkertijd: laag taalniveau, laag opleidingsniveau, gebrek aan perspectief op werk, verschillende opvoedstijlen, het ontbreken van rolmodellen, de vaak arme ontwikkel- en leeromgeving thuis en het gebrek aan bekendheid met en gebruik van sociale voorzieningen. De school beseft dat de kinderen van deze wijk, naast kwalitatief goed onderwijs, vaak meer nodig hebben om tot optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen. Samenwerking met de maatschappelijke partners is cruciaal. School, ouders en maatschappelijke organisaties, zoals de bibliotheek, sport en cultuur, de jeugdgezondheidszorg en de voorzieningen in de wijk leveren elk op eigen wijze een bijdrage aan de toekomst van de kinderen.
De Buitenhof verdient meer aandacht van de stad. Zie hiervoor het pleidooi in het stadsgesprek Wat verbindt Delft (link naar pdf) met de burgemeester.