Initiatieven in en rond de Buitenhof

Debat 11 oktober 2017 20:00 door TOP Delft

De Buitenhof krijgt meer aandacht in de stad. Vanavond geven we het podium aan een aantal initiatieven in en rond de Buitenhof. Kees Huisman vertelt over hoe het verder gaat met de Communityschool de Horizon in de Buitenhof. Wat gebeurt er concreet? Wat is er bereikt? Glenn Weisz van de Stichting Canidream vertelt over het programma talentontwikkeling voor kwetsbare jongeren uit de wijk. Studenten vertellen over hun initiatieven die in het kader van een project leiderschapsontwikkeling bij de TU zijn ontwikkeld en over het project Techniekonderwijs aan de Horizon. Wethouder De Prez zal ons bijpraten over hoe deze initiatieven passen in het integrale fysieke en sociale programma van De Buitenhof. Daarover gaan we in gesprek met de zaal.

De Buitenhof verdient de aandacht van de stad. Dat was de opening voor de aankondiging van de avond in TOPdelft over de Communityschool de Horizon. Op dit moment krijgt de Buitenhof veel aandacht van de stad. Van binnenuit en van buitenaf. Er komt meer geld beschikbaar. Er worden plannen gemaakt. Er zijn initiatieven vanuit samenwerking met de TU Delft. Er wordt meer samenhang aangebracht in het programma. Vanavond willen we vooral aandacht geven aan sociale initiatieven. Het gesprek zal gaan over hoe we de initiatieven kunnen versterken en verbinden. Wat kunnen we hiervan leren voor de aanpak in de Buitenhof en in andere wijken?

Deze avond is mede bedoeld als input voor een volgend jaar te organiseren stadsgesprek, Delft 100.000 inwoners, één stad.