Roadmap Next Economy

Debat 17 januari 2017 20:00 Podium door TOP Delft

Medio november 2016 is de Roadmap Next Economy (RNE), ofwel de routekaart naar een nieuwe economie, door de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgesteld. Hans Beekman, projectdirecteur bij MRDH, zal het waarom, het wat en het hoe hiervan toelichten.

Honderden bedrijven, kennisinstellingen en overheden hebben hieraan ongeveer een jaar gewerkt, daarbij geïnspireerd door de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin. Met de RNE geeft de regio Rotterdam Den Haag het economische antwoord op de uitdagingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen boven alles uit torenen: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. Omdat te realiseren moet er een fundamentele omslag komen in de manier waarop wij onze samenleving en onze economie vormgeven.

De RNE bevat een strategie en een actieprogramma. De nieuwe economie moet vorm krijgen langs vijf zogeheten transitiepaden:

  • Smart Digital Delta ondersteunt nieuwe ICT-voorzieningen.
  • Smart Energy Delta streeft de regio naar reductie van CO2 uitstoot.
  • Circulaire Economie zorgt voor hergebruik van hulpbronnen en reststoffen.
  • Entrepreneurial Region brengt nieuwe productiviteit.
  • Next Society moet leiden tot een regio waarin iedereen meedoet en betrokken is.

De Roadmap Next Economy is te raadplegen op www.mrdh.nl/rne.