Stadsgesprek 100.000 mensen – één stad

Ontmoeting 30 januari 2019 20:00 door TOP Delft

TOPdelft i.s.m. Adviesraad Sociaal Domein

In Delft wonen ongeveer 100.000 mensen, die samen één stad vormen. Het liefst een verbonden stad, zoals onze burgermeester dat in haar portefeuille heeft staan. Is Delft een verbonden stad? Kennen de mensen in één wijk elkaar, weten ze wat er in hun wijken speelt? Bij de gesprekken die wij als voorbereiding op dit stadsgesprek hielden, kwamen ook wij weer voor verrassende uitkomsten te staan, je kent vaak maar een beperkt gedeelte van de stad.

We hebben gesprekken gevoerd met bewoners van de wijken Poptahof, Wippolder en de Buitenhof. We stelden steeds 2 vragen: Wat gaat er goed in de wijk en wat kan er beter? Een belangrijk overkoepelend thema in die gesprekken was de leefbaarheid van de wijk. Die leefbaarheid blijkt regelmatig onder druk te staan:

• In buurten met veel sociale woningbouw wonen vaak veel kwetsbare mensen bij elkaar: GGZ-cliënten, statushouders, alleenstaande ouders met weinig inkomen etc. Dat kan voor onrust zorgen. In buurten met veel studentenwoningen, is het verschil in dag-/nachtritme met reguliere bewoners groot, met overlast tot gevolg.
• Handhaving/politietoezicht. Politie kun je bellen, maar hoe kun je handhaving bereiken? Er bestaat veel onduidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is.
• Communicatie met woningcorporaties, gemeente etc. is een aandachtspunt: mensen hebben vaak geen idee hoe ze zaken moeten agenderen.

Gelukkig gaat er ook veel goed en zijn er mooie voorbeelden van hoe burgers met elkaar het leven in de buurt versterken en kleur geven. In dit stadsgesprek willen we met elkaar de dialoog aangaan. Hoe kunnen we als bewoners van Delft samen zorgen voor prettige, leefbare wijken? Hoe vinden we elkaar en hoe kunnen we elkaar versterken?

Dat willen we doen met gewone Delftenaren, buurtverbinders, woningcorporaties, bestuurders en iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp.

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.