Stadsgesprek Ruimtelijk-Economische Visie Delft 2030

Debat 10 januari 2018 20:00 door TOP Delft

In dit eerste stadsgesprek van TOPdelft in het nieuwe jaar nemen we de in december gepubliceerde ruimtelijk-economische visie van de gemeente onder de loep. Deze visie biedt een ontwikkelperspectief voor de Delftse economie, schetst de ruimtelijke impact daarvan in de stad en de beleidskeuzes die hieruit voortvloeien. In het recente stadsgesprek in TOPdelft over de Schieoevers werd deze “Werkvisie” als een belangrijk puzzelstuk in de discussie tussen bedrijven, gemeente en TU over de verdere ontwikkeling van Schieoevers gezien. Kan de puzzel nu worden gelegd?

Wethouder Ferrie Förster zal de visie toelichten. Theun Baller, decaan van de faculteit 3ME TUDelft en Joris Kleinveld, voorzitter VNO-NCW-afdeling Delft zullen commentaar geven als input voor het gesprek.

Ogenschijnlijk is er veel overeenstemming. ‘Meer banen in technologie-gedreven maakbedrijven op de Schieoevers’  kopt het persbericht van de gemeente. Dat accent klopt met de visie op het ecosysteem van kennis en economie die o.l.v. voorzitter Theun Baller is uitgewerkt in het kader van het convenant tussen TU en gemeente. Nils Eekhout, voorzitter van BKS laat weten blij te zijn met de Delftse ambities over de ontwikkeling van de maakindustrie in dit gebied.
Maar er zijn tegelijkertijd ook veel vragen. Kan dat allemaal wel gecombineerd worden met de woningbouwopgave? Die vraag leidt tot forse kritiek van VNO-NCW: Dit is de nekslag voor de ontwikkeling van moderne bedrijvigheid in Delft.
Het is goed om voordat begonnen wordt de puzzel te leggen, dit puzzelstuk goed te bekijken en de vragen te beantwoorden. De eerste zin van de visie luidt: De stad groeit, de werkgelegenheid groeit onvoldoende mee. Vervolgens wordt gesteld: Er komen 15.000 woningen bij en 10.000 arbeidsplaatsen. Geeft de visie dan wel voldoende perspectief om het tij te keren? En kan dit perspectief wel worden waargemaakt?

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.