Stadsgesprek Schieoevers

Debat 08 november 2017 20:00 door TOP Delft

Dit stadsgesprek gaat over de toekomst van de Schieoevers. Omdat er inmiddels grote druk staat op de woningbouwplannen voor het gebied, en de werkvisie voor de (kennisintensieve) maakindustrie nog niet gereed is, heeft Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) Roots Beleidsadvies gevraagd verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van Schieoevers te maken, uitmondend in een visie. Op het stadsgesprek zullen door Gilbert Bal de scenario’s en de visie worden gepresenteerd. Daarnaast zijn enkele inleiders uitgenodigd vanuit de kring van ondernemers en de TU Delft om commentaar te geven. Tenslotte hebben we wethouder Ferrie Förster gevraagd op welke wijze de uitkomsten van de discussie kunnen doorwerken in de Werkvisie.

>> lees verder