Wat (ver) bindt Delft?

Debat 26 oktober 2016 20:00 Podium door TOP Delft

Wat bindt ons in Delft, wat scheidt ons, wat leidt ons? Waar zijn we trots op in Delft? Deze vragen vormen de rode draad van het stadsgesprek met de nieuwe burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt. Dat zijn allemaal vragen over de identiteit van Delft. Kan je spreken van een identiteit van Delft? Of is er geen sprake van één identiteit? En is/zijn die in de tijd gewijzigd? En wat betekent dat als je wilt verbinden?

De nieuwe burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, heeft in haar installatiespeech haar drie missies benoemd: fier zijn, verbinden en schouders onder de regionale samenwerking. Ze verwijst daarbij o.a. naar de historie van Delft, en noemt ook wat Delft nu sterk maakt. Ze haalt daarbij het rapport Deetman “Delft, parel in de Randstad” aan. Tegelijk wijst ze ook op de uitersten die Delft kent: de wereld van de kennis en de wijken met een relatief hoge aantal laaggeletterden in Delft.

De inzet van Marja van Bijsterveldt sluit goed aan bij de onderwerpen die TOP als debatcentrum organiseert. TOP heeft na het uitbrengen van het, enkele stadsgesprekken georganiseerd over dat advies en de uitvoering daarvan. Het nu voorgestelde stadsgesprek met de burgemeester gaat verder. Het rapport “Delft, Parel in de Randstad” heeft absoluut een impuls gegeven aan de noodzaak om samen te werken vanuit de kracht van Delft. Tegelijkertijd laten de discussies erover ook aarzeling zien. Bijvoorbeeld vanuit de legitieme vraag ‘wat draagt investeren in kennisstad Delft bij aan de oplossing van de problematiek in de Buitenhof?’

TOP is op zoek naar deze verdieping. Die willen we bereiken door van meerdere kanten naar (de ontwikkeling van) Delft te kijken. We willen mensen het woord geven over de identiteit en positie van Delft, over veranderingen daarin en daarna in gesprek gaan met Marja van Bijsterveldt.