Wat voor stad willen we zijn in 2040:

Debat 07 november 2018 20:00 Podium door TOP Delft

Deze avond bespreken we het onlangs verschenen rapport “impactanalyse verstedelijkingsopgave Delft 2040, ruimte voor keuzes”, dat op verzoek van de gemeenteraad is opgesteld.

Het stadsbestuur heeft ambitieuze plannen waaronder het ontwikkelen van 15.000 woningen en 10.000 arbeidsplaatsen extra, in combinatie met de verbetering van bestaande buurten en wijken. Middels een motie werd door de gemeenteraad de vraag gesteld: Welke gevolgen heeft het toevoegen van zoveel woningen op het niveau van voorzieningen, verkeerstromen, groen, leefbaarheid, het (leef) klimaat, de gezondheid en het algemeen welbevinden van delftenaren.

Geen makkelijk te beantwoorden vraag.

Het stedenbouwkundig bureau Kuyper Compagnons maakte de impactanalyse en Gijs Boomen zal middels een presentatie toelichten welke kansen er liggen voor Delft. Abstracte doelstellingen zijn vertaald in ruimtelijke beelden van gewenste herontwikkeling van bijvoorbeeld station Delft Zuid en Schieoevers, en de directe omgeving van stadswegen als Kruythuisweg, Westlandse weg, Voorhof- en Buitenhofdreef en Pr. Beatrixlaan.

Gido ten Dolle, directeur Ruime en Economie van de gemeente Delft zal een korte toelichting geven op de achterliggende ambities van het college voor Delft 2040. Waar komt bijvoorbeeld dat getal van 15.000 woningen vandaan? Voor wie bouwen we deze woningen? En vooral: wat voor stad willen we zijn?

De impactanalyse geeft inzicht in keuzes die mogelijk zijn, maar roept ook veel vragen op. Wat zijn de impacts? Welke dilemma ’s doen zich voor? Welke keuzes moeten we maken?

Het college nodigt de stad uit om hierover in gesprek te gaan. Wij pakken die handschoen op. Vanavond stap 1 in een reeks gesprekken onder de titel: Delft 2040, wat voor stad willen we zijn.